چهارشنبه‌سوری

نوشته شده توسط ISA در . نوشته شده در همگانی

chaharshanbe suri

 

زردی من از تو، سرخی تو از من!

چهارشنبه‌سوری فرخنده!

سه شنبه شب، ۱۴ مارچ ۲۰۱۷ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ دور هم جمع می‌شویم تا با پریدن از روی آتش و برگزاری جشن چهارشنبه‌سوری به پیشواز نوروز برویم.

جای برگزاری: خوابگاه هالیفاکس

پاینده باشید!