دیدار با انجمن ایرسا

نوشته شده توسط ISA در . نوشته شده در ISA-Gruppe

در راستای پروژه شبکه مهاجران آکادمیک ایرانی‌ این افتخار را داشتیم تا با دو تن‌ از اعضای عالیرتبه انجمن دانشگاهیان و متخصصین ایرانی‌ ، ایراسا، آشنا شویم. در این دیدار که یک ساعت به طول انجامید با جناب آقای دکتر جوادی رئیس هیئت مدیر ایراسا و مهندس مهرداد ابراهیمی دبیر انجمن گفتگو و صحبت شد. هدف از این جلسه آشنایی اولیه دو انجمن ایزا و ایرسا بود. اهداف کلی‌ دو انجمن همسو و نزدیک به یکدیگر می‌‌باشند و بر این باور هستیم که بتوانیم با حمایت و همکاری انجمن ایراسا قدمی‌ بزرگ برای ارتقأ سطح علمی‌ دانشجویان خارج از کشور برداریم

.