سمینار با موضوع استرس و افسردگی

نوشته شده توسط ISA در . نوشته شده در ISA-Gruppe

چهار تن‌ از اعضای هیئت مدیره انجمن دانشجویان ایرانی‌ ایزا با جناب آقای دکتر خدابنده لو متخصص اعصاب و روان مقیم شهر آخن دیدار کردند و در مورد برگزاری سمینار در زمینه استرس و افسردگی گفتگو کردند. این درخواست با استقبال جناب آقای دکتر خدابنده لو مواجه شد و صحبت‌های مقدماتی صورت گرفت. اولین سمینار ایشان در اوایل سال 2014 و قبل از امتحان‌های ترم زمستان برگزار خواهد شد. در همین راستا ایشان کتاب خود به عنوان مهار استرس را به انجمن دانشجویان ایرانی‌ تقدیم کردند.

.