نمایشگاه آثار علی میرنژاد

نوشته شده توسط ISA در . نوشته شده در ISA-Gruppe

نمایشگاه آثار آبرنگ دوست هنرمندمون علی میرنژاد  
سی ام نوامبر در هومبولدت هاوس...
خالصانه نویسنده ی خوبی نیستم و به همین دلیل قلمم نه کلمه بلکه نقش و نگار می آفریند. بعد از سالها فریاد در کاغذ و البته حمایت و تشویق دوستانم برآنم تا نمایشگاهی یک روزه از کارهای آبرنگ و پرسوناژهایی دور از رئالیسم ترتیب دهم.
بدین وسیله، در کلبه ی دست نگاشته های تنهایی من به روی همه ی علاقه مندان باز است و حضورتون مایه دلگرمی و آرامش من.
اساسا نمایشگاه برای عموم ترتیب داده شده بنابراین برای دعوت دوستانتون درنگ نکنید.

.