گردهمایی دانشگاهیان ایرانی آخن 2012

نوشته شده توسط ISA در . نوشته شده در همگانی

آخن بدون شک یکی از تاریخی ترین شهرهای کشور آلمان به شمار می رود. اما آنچه این روزها این شهر را مطرح می کند، وجود دو دانشگاه برجسته و به طور کلی زندگی دانشجویی است که همه روه در آن جریان دارد. بخش قابل توجهی از جمعیت این شهر را دانشگاهیانی تشکیل می دهند که از سراسر گیتی پای در این محیط چند فرهنگی نهاده اند. از این میان تعداد قابل توجه هم وطنان ایرانی ما، لزوم ایجاد بستری برای هم فکری و هم افزایی علمی و فرهنگی را نمایان می سازد.
سپتامبر 2012 زمانی بود که به همت انجمن دانشجویان ایرانی آخن (ایزا) اولین گردهمایی دانشگاهیان ایرانی آخن با حضور جمع گسترده ای از دانشگاهیان شامل اساتید، کارمندان و دانشجویان ایرانی دانشگاه های این شهر برگزار شد و به گواه حاضرین از با برنامه ترین و هدفمند ترین نشست های برگزارشده در سطح دانشگاهی بود.
هدف از برگزاری چنین نشست هایی را ایجاد بستری برای رفع مشکلات دانشگاهیان ایرانی و ارتقای شیوه زندگی در کشور آلمان با بهره گیری از تجربه حمعی می توان قلم داد نمود

.konfrance