• yalda-2016
  • isa-aachen

ورزش و تندرستی

ایزا به تندرستی هموندانش می‌اندیشد به این دلیل می‌کوشیم که هر یکشنبه در زمین ورزشگاه دور هم جمع‌شویم و بدویم.

run

logo

Germany // Wüllnerstraße 9,52062 Aachen

آخرین اخبار گروه را از طریق این پرتال پیگیر شوید
با ما در ارتباط باشید