• yalda-2016
  • isa-aachen

سمینار حقوق شهروندی

هر شهروند در هر اجتماع دارای حقوقیست که باید از آن مطلع باشد. عدم اطلاع شهروندان از حقوقشان به خصوص در جامعه ای مثل آلمان، که در آن مجوعه قوانین و حقوق شهروندی قدمتی بیش از یک قرن دارد، میتواند هزینه هایی را به آنها تحمیل کند.

.

دانستن حقوق مصرف کننده، حقوق قراردادها، مسائل موجر و موستاجر و سایر می تواند به همهء ما دانشجویان ایرانی ساکن آلمان کمک کند تا در مسائل روزمره بتوانیم با اطلاع از جنبه ها و عواقب حقوقی رفتارهای خویش و اطرافیان سنجیده عمل کنیم.

1 1  

1 3 

1 4 

1 2

logo

Germany // Wüllnerstraße 9,52062 Aachen

آخرین اخبار گروه را از طریق این پرتال پیگیر شوید
با ما در ارتباط باشید